Polityka Prywatności

Administratorem bloga Książka w autobusie jest Magdalena Fraszczak vel Jószczak

Kontakt mailowy: poczta@ksiazka.blogowo.eu

1. Postanowienia ogólne
Właścicielem i jedynym administratorem bloga Książka w autobusie jest Magdalena Fraszczak vel Jószczak. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem maila: poczta@ksiazka.blogowo.eu
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – Magdalena Fraszczak vel Jószczak, prowadząca blog „Książka w autobusie”
 • Strona – blog, prowadzony pod adresem http://ksiazka.blogowo.eu/
 • Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza czy wysłanie maila.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach wysłania wiadomości email na adres podany przez Administratora przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliłyby mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych w wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia Strony.
 5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na email Administratora: poczta@ksiazka.blogowo.eu
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: platformie wordpress, na której znajduje się Strona.